Hệ thống điện nhẹ

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt Hệ thống điện nhẹ:

-          Hệ thống camera quan sát

-          Hệ thống thông tin liên lạc, điện thoại, hệ âm thanh công cộng

-          Hệ thống cáp truyền hình

-          Hệ thống mạng vi tính

Tin khác

Dự án

Dịch vụ

Hệ thống điện
Thiết kế, cung cấp, lắp đặt Hệ thống điện động lực, điện chiếu ...