Hệ thống điện

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt Hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng:

- Hệ thống phân phối điện trung thế có điện thế đến 35KV

- Hệ thống phân phối điện hạ thế

- Hệ thống máy phát, tủ bảng điện

- Hệ thống điện chiếu sán.

- Hệ thống chống sét.

Tin khác

Dự án

Dịch vụ

Hệ thống điện
Thiết kế, cung cấp, lắp đặt Hệ thống điện động lực, điện chiếu ...