Hệ thống điều hòa không khí

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí và thông gió:

-          Hệ thống máy lạnh trung tâm Water Chiller

-          Hệ thống máy lạnh trung tâm VRV/VRF

-          Hệ thống máy lạnh Multi, Split

-          Hệ thống tạo áp cầu thang

Tin khác

Dự án

Dịch vụ

Hệ thống điện
Thiết kế, cung cấp, lắp đặt Hệ thống điện động lực, điện chiếu ...