Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt Hệ thống phòng cháy chữa cháy:

-          Hệ thống chữa cháy vách tường

-          Hệ thống chữa cháy bằng nước tự động

-          Hệ thống báo cháy tự động

Tin khác

Dự án

Dịch vụ

Hệ thống điện
Thiết kế, cung cấp, lắp đặt Hệ thống điện động lực, điện chiếu ...