Công ty chúng tôi hiện chưa có nhu cấu tuyển dụng.

Dự án

Dịch vụ

Hệ thống điện
Thiết kế, cung cấp, lắp đặt Hệ thống điện động lực, điện chiếu ...